ÚŘEDNÍ DESKA

Charita Blansko funguje dál i v době karantény 

Zveřejněno 25. 3. 2020 16:01  

Viz. příloha

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků 

Zveřejněno 25. 3. 2020 08:38 
Viz. příloha

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Zveřejněno 24. 3. 2020 08:55 

Viz. příloha

COVID-19

Zveřejněno 23. 3. 2020 19:39 

COVID-19 základní informace a doporučení pro občany, viz. příloha

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte.
  2. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  3. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  4. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  5. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví ostatních obyvatel a pracovníků svozových společností.
  6. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Přikládáme ještě pokyn, který zveřejnil Liberecký kraj, určitě se na nás nebudou zlobit, že jsme ho použili:  

Záměr obce KR 10/2020 o prodej pozemku

Zveřejněno 4. 3. 2020 10:19 
Obecní úřad Krhov dne 03. 02. 2020 obdržel žádost o prodej pozemku, který je zapsaný na LV číslo 1 v majetku obce KRHOV a to parcelní číslo 268/9 v k.ú. Krhov o celkové výměře 1 049 m2.


Záměr obce KR 11/2020 o prodej pozemku

Zveřejněno 4. 3. 2020 10:05 

Obecní úřad Krhov dne 11. 02. 2020 obdržel žádost o prodej pozemku, který je zapsaný na LV číslo 1 v majetku obce KRHOV a to parcelní číslo 242/7 a 242/11 v k.o. Krhov o celkové výměře cca 250 m2.

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Zveřejněno 13. 12. 2019 18:55 
Rozpočtové opatření č. 8/2019 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZ

Zveřejněno 11. 12. 2019 10:35 

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.

Rozpočtové opatření č.7/2019

Zveřejněno 11. 12. 2019 10:24 

Rozpočtové opatření č.7/2019 

Svazek obcí Kunštátsko - Lysicko

Zveřejněno 22. 11. 2019 20:34 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Kunštátsko - Lysicko

Rozpočtové provizorium na rok 2020

Zveřejněno 14. 11. 2019 20:34 
Rozpočtové provizorium na rok 2020 

Návrh střednědobého výhledu rok 2021 a 2022

Zveřejněno 14. 11. 2019 20:29 
Návrh střednědobého výhledu rok 2021 a 2022 

Rozpočtové opatření č.6/2019

Zveřejněno 30. 9. 2019 19:40 

Rozpočtové opatření č.6/2019

Rozpočtové opatření č. 5 2019

Zveřejněno 28. 8. 2019 19:10 

Rozpočtové opatření č. 5 2019

Rozpočtové opatření č. 4 - 2019

Zveřejněno 18. 7. 2019 10:45 

Rozpočtové opatření č. 4 - 2019

Svazek obcí Kunštátsko - Lysicko, zveřejnění dokumentů

Zveřejněno 12. 6. 2019 18:54 

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí Kunštátsko - Lysicko

Rozpočtové opatření č.3 - 2019

Zveřejněno 6. 6. 2019 10:09 

Rozpočtové opatření č. 3 - 2019

Schválený závěrečný účtu obce Krhov za 2018

Zveřejněno 16. 5. 2019 20:19 

Schválený závěrečný účtu obce Krhov za 2018 včetně přílohy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krhov za rok 2018

Rozpočtové opatření č.2/2019

Zveřejněno 9. 5. 2019 19:55 

Rozpočtové opatření č.2/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Zveřejněno 11. 4. 2019 0:00 

Rozpočtové opatření č. 1/2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Zveřejněno 4. 4. 2019 0:00 

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"),v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů(dále jen "správní řád"), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, viz. příloha

Schválený rozpočet na rok 2019

Zveřejněno 28. 2. 2019 0:00 

Schválený rozpočet 2018, skutečné plnění rozpočtu 2018 a schválený rozpočet na 2019 obce Krhov (v tisíci korunách)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KRHOV č.2/2018-ODPADY

Zveřejněno 29. 11. 2018 0:00 

Obecně závazná vyhláška obce Krhov č. 2/2018,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZNÁMENÍ SVAK MĚST A OBCÍ R.2017 + VÝHLED NA R.2018-2022

Zveřejněno 23. 3. 2017 22:19 

OZNÁMENÍ SVAK BOSKOVICE O ROZPOČTU SVAK BOSKOVICE NA R.2017 A SCHVÁLENÝ VÝHLED NA ROKY 2018-2022

ROZPOČET SVAZKU ZA ROK 2017, STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SVAZKU NA ROK 2018, ROZPOČET SVAZKU NA ROK 2019, ROZPOČET SVAZKU NA ROK 2020, ROZPOČWT SVAZKU NA ROK 2021, ROZPOČET SVAZKU NA ROK 2022

Zveřejněno 23. 3. 2017 9:38 

ROZPOČET SVAZKU NA ROK 2017,STŘEDNĚ DOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SVAZKU NA LÉTA 2018 AŽ 2022

Seznamu neznámého vlastníka

Zveřejněno 23. 5. 2015 19:13 

Vyvěšení seznamu neznámého vlastníka Svoboda František Kleofáš, podrobnosti v příloze.